Logo Tiger Çözümleri

Kullanmakta olduğunuz Logo Tiger ürünü ile ister kurum içi ister kurum dışı olsun diğer yazılımlar ile entegrasyonunu sağlıyoruz. Örneğin e-ticaret yazılımınız ile Logo Tiger arasında entegrasyon sağlayarak; Logo Tiger üzerindeki ürünleri e-ticaret sitenize taşıyoruz, gelen siparişleri Logo Tiger'e aktarıyoruz carilerde ve stoklarda gerekli işlemleri yapıp duruma uygun cevabı eticaret sitenize geri döndürüyoruz.

Kullanmakta olduğunuz Logo Tiger üzerinde ihtiyacınız olan yeni raporları hazırlıyor veya mevcut raporlarınıza ihtiyaçlar doğrultusunda ekler yapıyoruz.