Logo GO Çözümleri

Kullanmakta olduğunuz Logo GO ürünü ile ister kurum içi ister kurum dışı olsun diğer yazılımlar ile entegrasyonunu sağlıyoruz. Örneğin e-ticaret yazılımınız ile Logo GO arasında entegrasyon sağlayarak; Logo GO üzerindeki ürünleri e-ticaret sitenize taşıyoruz, gelen siparişleri Logo GO'e aktarıyoruz carilerde ve stoklarda gerekli işlemleri yapıp duruma uygun cevabı eticaret sitenize geri döndürüyoruz.

Kullanmakta olduğunuz Logo GO üzerinde ihtiyacınız olan yeni raporları hazırlıyor veya mevcut raporlarınıza ihtiyaçlar doğrultusunda ekler yapıyoruz.